• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Blatec, 783 75 Blatec 81 – Mojmír Dostál
  • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec, Bystřická 411 - Michaela Dvořáková
  • TJ Sokol Krčmaň, 779 00 Krčmaň, Olomoucká 123 - Mgr. Eva Sztwioroková
  • Obec Krčmaň, 779 00 Krčmaň, Kokorská 163 – Mgr. Zdeněk Jančo
  • Obec Citov, 751 03 Citov 14 – Jaromír Otáhal
  • TJ Sokol Rokytnice, 751 04 Rokytnice 295 - Petr Obrtel
  • Římskokatolická farnost Brodek u Přerova, 751 03 Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 29 – František Doležel
  • MS Hradisko Kokory, Kokory – Aleš Šromota, předseda komise
  • Obec Rokytnice, 751 04 Rokytnice 143 – Kamil Malenda
  • Obec Suchonice, 783 57 Suchonice 29 – Ing. Pavla Přidalová
  • Junák - český skaut, středisko Táborníci Brodek u Přerova, z. s., Brodek u Přerova, Svépomoci 144 – Pavlína Procházková