Další Výzva MAS z Programu rozvoje venkova


13/6/2019

Dnem 19. 6. 2019 je vyhlášena Výzva č. 3 MAS Hanácké Království z prostředků Programu rozvoje venkova. Žádost o podporu se týká obnovy a rozvoje podnikatelů (nezemědělců) a potravinářských producentů. Žádosti se mohou podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 19. 6. do 19. 7. do 12 hod. Bližší informace, text výzvy, seminář pro žadatele najdete na webu MAS.zpět