Menu

Seznam členů Kontrolního výboru MAS Hanácké Království

    zájmové skupiny
  název subjektu/jméno zástupce STARO-
STOVÉ
ŽIVNO-
STNÍCI
ZEMĚ-
DĚLCI
SPORT.
SPOLKY
ZÁJM.
SPOLKY
HASIČI CÍRKVE
1. Městys Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman x            
2. Machovský s.r.o. Jan Machovský   x          
3. Drahomíra Živcová Drahomíra Živcová         x