Menu

Připravuje se tréninková výzva


27/8/2013
20130827_162535_Pracovni_skupina_pro_tvorbu_treninkove_vyzvy

V rámci projektu Rozvíjíme MAS OPRV máme k dispozici 100.000,-Kč k rozdělení v rámci tzv. tréninkové výzvy. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit výzvu, následné vyhodnocení došlých žádostí a uzavření smluv s příjemci dotace.

První diskuze proběhla na pracovním semináři v Dubu nad Moravou na konci června. Zde padly první návrhy na směřování dotačních prostředků. Existuje všeobecná shoda, že by se měli podpořit kulturní, sportovní a volnočasové akce na území MAS a umožnit také obnovu a doplnění vybavení subjektů poskytujících tyto aktivity. Přesné znění výzvy k předkládání žádostí se nyní připravuje.

Dne 27. srpna 2013 se v Grygově sešla pracovní skupina pro přípravu této tréninkové výzvy (foto). Ladila se výše podpory pro jeden subjekt, rozsah uznatelných nákladů a aktivit, časový harmonogram, a zejména následné hodnotící kritéria pro výběr projektů k podpoře. Výstupy z pracovní skupiny budou předloženy na jednání valné hromady MAS 17. září t.r. ke schválení. A ihned poté bude přibližně šest týdnu k předkládání žádostí. Celá výzva bude mít dostatečnou publicitu, tak aby se všechny subjekty dozvěděly o této možnosti.zpět