Menu

Seminář k realizaci "šablon" v OP VVV


7/9/2017
pozvanka
Na úterý 19. 9. 2017 od 14 hod.  kancelář MAS Hanácké Království připravila pro ředitele škol a pověřené pedagogické pracovníky z území MAS seminář k realizaci a sdílení zkušeností zjednodušených žádostí o dotaci v OP VVV tzv. šablon. na sdílení zkušeností. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu v Grygově.
 
Obsahem semináře bude především:
-              Sdílení zkušeností s již realizovanými aktivitami
-              Příprava zpráv o realizaci projektu
-              Vykazování aktivit


zpět