Menu

Projekt zavítal do rumunské Craiovy


6/5/2017
P1300756

Téměř čtyřicet účastníků projektového setkání projektu LAGs4EU, neboli „Místní akční skupiny za lepší Evropskou unii“, se sešlo v rumunské Craiově. Projekt, který trval téměř tři roky, svedl dohromady zástupce MAS z devíti různých zemí (Polsko, Itálie, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Litva a vedoucí partner Chorvatsko). Cílem bylo umožnit lidem z nejrůznějších institucí sdružených v místních akčních skupinách se sejít, ukázat, jaké projekty se realizují v jednotlivých MAS, a v neposlední řadě jim pomoci navázat kontakty pro další vlastní projekty.

Závěrečné projektové setkání se uskutečnilo ve dnech 2. – 4. května v Rumunsku, v regionu Jihozápadní Oltenie, části historické oblasti Valašsko. Účastníci měli možnost se nejen seznámit s projekty, které se realizují v místní MAS, formou prezentací, ale některé z nich vidět i na místě – jednak přímo ve městě Craiova, které patří k největším v Rumunsku, ale i v oblasti venkova, která zasahuje do hor Banátu (s dosud významnou českou menšinou) a na jejímž území leží i významné vodní dílo – přehrada na Dunaji v soutěsce známé pod názvem Železná vrata.

Regionální rozvojová agentura (RRA) Jihozápadní Oltenie je nejen organizátorem projektového setkání, ale rovněž realizátorem celé řady projektů financovaných z EU, zaměřených na podporu hospodářské a sociální soudržnosti. Projekty, které RRA prezentovala na projektové setkání, spadaly především do oblasti automotivního průmyslu, zemědělství a podpory malého a středního podnikání. Další projekty se zabývají podporou rozvoje cestovního ruchu, a to zejména v oblastech podpory tradiční řemeslné výroby a vytváření turistické značky. Druhý den projektového setkání byl určen seznámení se s projekty na místě – především šlo o projekty cestovního ruchu.

Při porovnání projektů z jednotlivých projektových setkání lze konstatovat, že řada témat, které se řeší v místních akčních skupinách, je podobných. Témata, která jsou specifická, se odvíjejí mj. od toho, zda se jedná o členskou zemi EU a od délky jejího členství, od ekonomické situace v zemi a v regionu, od geografické a demografické situace.

Všichni účastníci se jednomyslně shodli na tom, že hlavními přínosy jejich účasti v projektu bylo jednak seznámení se se zkušenostmi jiných regionů a jednak to, že měli příležitost setkat se s řadou dalších účastníků a navázat kontakty, které budou moci dále využít. Tamara Legovic, hlavní manažerka projektu z chorvatského Pazinu, sídla MAS Střední Istrie, uvedla, že projekt byl unikátní svým rozsahem a tím, že v rámci jednotlivých projektových setkání se jej účastnilo několik set osob. MAS Hanácké Království vyslala na všechna setkání celkem na padesát osob, a to i z jiných MAS v rámci Střední Moravy, další se zapojili do setkání, které MAS Hanácké Království organizovalo v květnu 2016. Zástupci MAS na posledním setkání dohodli budoucí spolupráci v obdobně zaměřených projektech, a to především s MAS z Polska, Chorvatska a Itálie.zpět